Zapytanie ofertowe NR ZO/RPKP.153.04/5/21

Zapytanie ofertowe NR ZO/RPKP.153.04/5/21 związane z naborem RPKP.01.05.03-04-0001/18 FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, oddziałanie 1.5.3

Celem zamówienia jest wykonanie projektu oraz zabudowy stoiska wystawowego wraz z pełnym wyposażeniem oraz demontażem po zakończonym wydarzeniu. Stoisko będzie służyło do prezentacji oferty firmy Ledatel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. podczas XV Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, które mają się odbyć w dniach 27-29.10.2021.

Przedmiotem zamówienia jest usługa projektu i wykonania zabudowy stoiska wystawowego, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Kod CPV 79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Termin realizacji jest uzależniony od terminu Targów TRANSEXPO 2021 – 27-29.10.2021.

Montaż stanowiska następuje dzień przed rozpoczęciem wydarzenia targowego.

Demontaż stanowiska następuje po zakończonym wydarzeniu targowym.

Pliki

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Ledatel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania na:

Projekt i wykonanie gotowych, zindywidualizowanych elementów stoiska wystawowego na targi TRANSEXPO 2021, w ramach projektu nr. RPKP.01.05.03-04-0001/18 pn. „Promocja firmy Ledatel na rynkach zagranicznych”

wybrany został wykonawca: 4MISSIONDESIGN S.C., ul. Główna 41, 61-007 Poznań, cena netto 97 808,00 zł, cena brutto 120 303,84 zł.