System Zliczania Pasażerów - Ledatel

Optymalizacja zadań przewozowych, która eliminuje przepełnione pojazdy i puste kursy. Aby potok pasażerów nie zamienił się w powódź ani suszę.

System analizuje potoki pasażerskie i alarmuje o przepełnionych pojazdach. Dzięki tym danym przewoźnik może dostosować odpowiednią częstotliwość kursów na danej linii. Korelacja danych z systemem sprzedaży biletów pozwala wyeliminować puste przejazdy oraz znacząco podnieść komfort podróżnych.

 • Tryb manualny
 • Przystanki
 • Pojazdy
 • Diagnostyka
 • Kierowcy
 • Linie/Brygady

Aplikacja Centralna
LEORail

CMS LEO Rail

 • Generowanie raportów automatycznych i na żądanie.
 • Export danych w dowolnym formacie.
 • Integracja z systemami Big Data operatora.
 • Integracja z systemem emisji reklam. Statystyki wyświetleń reklam na ekranach LCD w stosunku do liczny osób w pojeździe.
 • Wymiana informacji pomiędzy systemami IT w pojeździe poprzez MQTT ITxPT

Zapełnienie pojazdu

System umożliwia przesyłanie informacji o zapełnieniu nadjeżdżającego składu do systemów infrastruktury peronowej. Dane mogą być także przekazywane na tablice boczne w pojazdach dalekobieżnych, jak również na tablice wewnętrzne ułatwiając pasażerom wygodne przemieszczanie się w pojeździe.

Główne cechy, zadania, funkcjonalność

 • SZP dostarcza informacji o liczbie pasażerów znajdujących się w danym pojeździe oraz parametry trasy takie jak: numer linii, kursu, nazwy przystanków, brygady, zadania przewozowe
 • Umożliwia ręczne dodawanie linii i przystanków wraz z podaniem pozycji GPS lub integrację z dowolnym systemem informacji pasażerskiej, z którego importowane są wszystkie informacje o poszczególnych trasach.
 • Moduł raportowania pozwala analizować zgromadzone dane i wspiera przewoźnika w optymalizacji zadań przewozowych, rozkładów jazdy oraz akcji serwisowych.
 • Ułatwia prognozowanie potoków pasażerskich w okresach wakacyjnych, świątecznych czy dniach wolnych od pracy.
 • System centralny oraz sterownik agregujący dane zainstalowany w pojeździe współpracuje z każdym rodzajem sensora/kamery zliczającej na rynku.

Składowe systemu

Sterownik APC agregujący dane na pojeździe z sensorów i kamer zliczających 

Dowolny sensor wybrany przez przewoźnika: IRMA, HELLA, DILAX itp.