System Diagnostyki Pojazdu - Ledatel

Wygodne zarządzanie wszystkimi systemami pojazdu w czasie rzeczywistym w jednym miejscu. Kontrola sprawności pojazdu podstawą każdej udanej trasy.

Wirtualny kokpit operatora pozwala śledzić pracę systemów IT i TCMS w czasie rzeczywistym. Czytelny i szczegółowy podgląd działania tych systemów, umożliwia monitoring proaktywny i podjęcie niektórych działań serwisowych jeszcze zanim pojazd pojawi się w hali utrzymaniowo-naprawczej.

Panel

 • Wirtualny kokpit operatora z widokiem danych z panelu HMI zainstalowanego w pojeździe.
 • Możliwość zdalnego sterowania pracą HMI.
 • Układ i sposób prezentacji danych dopasowany do wymagań przewoźnika.

Raportowanie

 • Dane prezentowane w czasie rzeczywistym.
 • Dane archiwalne z systemu SIP/SKRJ. Pozycje GPS.
 • Możliwość odtworzenia wybranego odcinka trasy.

Monitoring krytycznych układów i procesów

 • Pozycja telemetryczna pojazdu.
 • Prędkość pojazdu.
 • Przekroczenie wartości progowych.

Aplikacja Centralna
LEORail

Główne cechy, zadania, funkcjonalność

 • Możliwość podłączenia systemów diagnostycznych dowolnych producentów.
 • Tworzenie grup pojazdów według typu, producenta, itd.
 • Powiadomienia email o alertach.
 • Graficzna prezentacja diagnostyki na urządzeniach mobilnych.
 • Dostęp do danych archiwalnych.
 • Filtrowanie stanów alarmowych.
 • Tworzenie własnych filtrów wyszukiwania zdarzeń.

Składowe Systemu

Moduł komunikacyjny GSM/LTE 

Moduł GPS

Moduł CAN 

Dedykowany panel Operatora HMI prezentujący dane diagnostyczne z pojazdu

Centralny serwer agregujący dane floty pojazdów