System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej SDIP - Ledatel

Kluczowe informacje dla podróżujących w kluczowych punktach infrastruktury.
Komunikat szuka pasażera, a nie odwrotnie.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zarządzany jest z poziomu Centralnego Systemu CSDIP Narodowego Operatora Infrastruktury Kolejowej PKP PLK S.A. Pod względem funkcjonalnym, opracowane przez LEDATEL elementy SDIP spełniają wszystkie rygorystyczne wymagania PKP PLK zawarte w wewnętrznej instrukcji Ipi-6. Zaprojektowano je tak, by mogły pracować w całorocznym trybie ciągłym, w silnie przemysłowym środowisku wewnętrznym i zewnętrznym (w temperaturach od –40°C do +50°C) przez co najmniej kilka lat. Jakość i niezawodność tych urządzeń potwierdza 5-letnia gwarancja producencka.

Wyświetlacz Tunelowy WT-TFT32

Montowany przy wyjściu z tunelu na perony. Służy do prezentacji najbliższego odjazdu pociągu z przypisanego toru.

Infokiosk Stacyjny IK-TFT46

Infokiosk Stacyjny IK-TFT46 z przyciskami do prezentacji rozkładów jazdy i innych informacji. Dostępny w wersji stojącej na fundamencie lub wiszącej na ścianie. Przeznaczony do montażu na peronach, w przejściach i ciągach komunikacyjnych przystanków lub stacji kolejowych.

Wszystkie elementy pracują niezależnie w sieci pakietowej IP i posiadają własne oprogramowanie umożliwiające zdalną konfigurację oraz nadzór serwisowy. Potrafią także komunikować się z Centralnym Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej PKP PLK z wykorzystaniem szyfrowanej komunikacji stosowanej do zarządzania informacją pasażerską w obrębie polskiej infrastruktury kolejowej.

Główne cechy, zadania, funkcjonalność

  • Wyświetlanie informacji o rzeczywistych i planowanych czasach odjazdów pojazdów oraz komunikatów na podstawie danych uzyskiwanych z systemu centralnego takich jak: aktualna godzina, numer i nazwa linii, opóźnienia czy kierunek jazdy.
  • Prezentacja przebiegu linii.
  • Nadawanie komunikatów głosowych.
  • Wyświetlanie dodatkowych informacji przesyłanych od dyspozytora ruchu.

Urządzenia Systemu

Infokiosk

Wyświetlacz krawędziowy