Zapytanie ofertowe NR ZO/RPKP.153.04/3/21

Zapytanie ofertowe NR ZO/RPKP.153.04/3/21 związane z naborem RPKP.01.05.03-04-0001/18 FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, oddziałanie 1.5.3

Celem zamówienia jest druk i dostawa materiałów promocyjnych w formie katalogów niezbędnych do uczestnictwa firmy w imprezie wystawczej. Materiały będą służyły do prezentacji oferty firmy Ledatel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. podczas 14. Międzynarodowych targów kolejowych TRAKO 2021, które mają się odbyć w dniach 21-24.09.2021.

Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa materiałów promocyjnych w formie katalogów niezbędnych do uczestnictwa w targach TRAKO 2021, które odbędą się w dniach 21-24.09.2021.

Kod CPV: 22140000-3 Ulotki

Data zamieszczenia 2021-08-30

Data składania ofert 2021-09-08

Pliki

Ledatel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. informuje, że w wyniku  przeprowadzenia postępowania na: druk i dostawa materiałów promocyjnych w formie katalogów, w ramach projektu nr. RPKP.01.05.03-04-0001/18 pn. „Promocja firmy Ledatel na  rynkach  zagranicznych” wybrany został wykonawca: Short Media Adam Szort ul. Młodzieżowa 15/1, 89-604 Chojnice NIP 5551851682, cena netto 11 755,00 zł, cena brutto 14 458,65 zł.