Zapytanie ofertowe NR ZO/RPKP.153.04/4/21 związane z naborem RPKP.01.05.03-04-0001/18 FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, oddziałanie 1.5.3

Celem zamówienia jest wykonanie projektu oraz zabudowy stoiska wystawowego wraz z pełnym wyposażeniem oraz demontażem po zakończonym wydarzeniu. Stoisko będzie służyło do prezentacji oferty firmy Ledatel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. podczas Międzynarodowych Targów Technologii Transportu Innotrans, które mają się odbyć w dniach 20-23.09.2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa projektu i wykonania zabudowy stoiska wystawowego, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Kod CPV – 79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji:

Termin realizacji jest uzależniony od terminu Targów Innotrans 2022 – 20-23.09.2022.

Montaż stanowiska następuje dzień przed rozpoczęciem wydarzenia targowego.

Demontaż stanowiska następuje po zakończonym wydarzeniu targowym.

Pliki