Powrót

UIC 541

Złącze zapewniające odpowiednie zasilanie i transmisję sygnału do kluczowych dla bezpieczeństwa urządzeń i układów: hamulca elektropneumatycznego, sygnału obejścia hamulca awaryjnego oraz sygnału alarmowego dla pasażerów. Złącza UIC 541 działają zarówno w elektrycznych zespołach trakcyjnych jak i w wagonach osobowych i towarowych.