Powrót

era-transceiver

Interfejs do szybkiej wymiany danych między przejściami pojazdu szynowego. Działając jako aktywny komponent, era-transceiver odświeża sygnał w sieci i przekazuje go dalej. Dzięki systemowi bezdotykowej transmisji z izolacją galwaniczną nie występuje problem mechanicznego zużycia styku znanego z alternatywnych rozwiązań.