Powrót

Model 2253

Zasilany przez USB kodek audio/video. Tworzy jednocześnie dwa strumienie wideo dostarczane ze źródła przez pojedyncze wejście kompozytowe. Gotowy materiał jest następnie streamowany przez port USB. Transformacje obrazu (rozdzielczość, rotacja, etc.), typ kompresji i bitrate są ustawiane osobno dla każdego strumienia.