Powrót

NB2810

Urządzenia przeznaczone do rozprowadzania bezprzewodowego internetu w pojazdach komunikacji publicznej zgodnie z wytycznymi ITxPT. Produkty z rodziny NB2810 służą między innymi do dostarczania pasażerom sieci WiFi oraz serwisów infotainment przewoźnika, obsługi monitoringu wnętrza pojazdów oraz ich otoczenia, a także zapewniają sprawną komunikację głosową załogi pojazdu z podróżnymi.