Powrót

EMBEDAIR1000

Kompaktowy moduł EmbedAir 1000 umożliwia proste i wygodne dodanie funkcjonalności WiFi do każdego sprzętu obsługującego Ethernet. Może także posłużyć do tworzenia własnych, wyposażonych w WiFi urządzeń klasy przemysłowej. Niewymagający żadnego zewnętrznego oprogramowania i sterowników moduł, znacznie zmniejsza koszt opracowania nowych urządzeń, skracając przy tym czas ich produkcji.