Powrót

Sterownik pętli słuchowej T14-1 dla pojazdów szynowych

Kluczowy element systemu pętli indukcyjnej wspomagającej osoby niedosłyszące i słabosłyszące w czytelnym odbiorze mowy oraz komunikatów głosowych.  Wydajny sterownik spełnia odpowiednie normy, dzięki czemu może być bezproblemowo zintegrowany w pojazdach szynowych. Urządzenie obsługuje zdalną konfigurację za pomocą standardowych protokołów sieciowych.