Konstruktor elektronik

Opis stanowiska:

  • projektowanie układów elektronicznych z wykorzystaniem mikrokontrolerów
  • projektowanie wielowarstwowych PCB
  • tworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do wyprodukowania wyrobu
  • udział w tworzeniu prototypu, nadzór nad montażem, testowaniem i wdrażaniem projektowanych urządzeń
  • przeprowadzanie testów zaprojektowanych układów
  • projektowanie testerów półproduktów oraz gotowych produktów
  • współpraca w zakresie analizy wymagań
  • współpraca w zakresie podnoszenia jakości i optymalizacji procesu projektowania

Wymagania:

  • znajomość interfejsów SPI, I2C, UART, CAN, ProfiBUS
  • wiedza z zakresu projektowania układów cyfrowych i analogowych
  • umiejętność projektowania wielowarstwowych PCB
  • umiejętność projektowania systemów cyfrowych opartych na architekturze ARM
  • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną
  • kreatywność
  • umiejętność pracy w grupie

Terespolska 144
05-074 Nowy Konik

Mile widziane:

  • umiejętność programowania mikrokontrolerów w C lub/i C++
  • doświadczenie w projektowaniu cyfrowych magistral gigabitowych
  • znajomość ESP32, STM32, RP2040
  • znajomość Altium Designer
  • znajomość cyfrowych systemów opartych o FPGA
  • znajomość wymagań norm kolejowych
    EN 50155 oraz EN 45545
  • mile widziani będą również studenci kierunków elektronika, automatyka, robotyka

Oferujemy:

  • umowa o pracę
  • atrakcyjny system wynagradzania
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • szkolenia
  • poznanie nowoczesnych technologii informatycznych
  • niezbędne narzędzia do pracy (telefon, laptop)
  • karta multisport
  • prywatna opieka medyczna
  • grupowe ubezpieczenie na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ledatel.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Ledatel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Nowym Koniku, ul. Terespolska 144, 05-074 Nowy Konik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 291642, NIP: 952-203-38-13, REGON: 141177150.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 18 miesięcy.
Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@ledatel.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@ledatel.pl
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@ledatel.pl