Pracownik/Monter Produkcji

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie elementów do montażu
 • montaż podzespołów lub urządzeń elektronicznych
 • klejenie
 • laminowanie
 • lutowanie
 • produkcja wiązek elektrycznych oraz ich montaż
 • wykonywanie testów poprawności działania zgodnie z instrukcją
 • instalacja oprogramowania
 • obsługa narzędzi pomiarowych i kontrolnych
 • przestrzeganie zasad procesu technologicznego oraz zasad zawartych w instrukcjach stanowiskowych
 • przestrzeganie założonego planu produkcji
 • dbałość o jakość produkowanych wyrobów zgodnie z wewnętrznymi procedurami
 • dbałość o porządek na stanowisku pracy

Terespolska 144
05-074 Nowy Konik

Wymagania:

 • doskonała organizacja pracy
 • zdolności manualne
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności pracy w zespole

Mile widziane:

 • tworzenie dokumentacji produkcyjnej
 • uprawnienia SEP do 1 kV
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i rysunków technicznych
 • doświadczenie w usuwaniu usterek w urządzeniach elektronicznych
 • doświadczenie w obróbce chemicznej podzespołów: zalewanie i klejenie
 • doświadczenie w obróbce metali oraz wiedza z zakresu metalurgii

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny system wynagradzania
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • szkolenia
 • poznanie nowoczesnych technologii informatycznych
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • karta Multisport
 • prywatna opieka medyczna
 • grupowe ubezpieczenie na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ledatel.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Ledatel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Nowym Koniku, ul. Terespolska 144, 05-074 Nowy Konik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 291642, NIP: 952-203-38-13, REGON: 141177150.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 18 miesięcy.
Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@ledatel.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@ledatel.pl
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@ledatel.pl